nás

Význam slova:

ALL: je z anglického jazyka a znamená všetci, všetko, celý, každý, čistý, celok, v slovenskom jazyku úplný súhrn, úplný vo všetkých častiach

FIN: ako financie

NET: je z anglického jazyka a znamená sieť, sieťový, čistý, pavučina, získať, systém, spojený

Kariéra ALL Finet je firma, ktorá združuje schopných a samostatných profesionálov v oblasti finančného sprostredkovania.

Táto firma, toto spoločenstvo je vytvorené pre každého profesionála, ktorý robí a chce robiť finančné sprostredkovanie kvalitne pre svojich klientov a mať za to patričné ohodnotenie v podobe úcty, uznania, vďaky a v neposlednom rade aj adekvátne finančné ohodnotenie.

Túto spoločnosť tvoria ľudia, ktorý majú dlhoročnú skúsenosť s finančným poradenstvom a ich hlavným cieľom je, odovzdávať svoje skúsenosti iným, rozširovať základňu partnerov a dať túto možnosť viacerým schopným ľudom na Slovensku, ktorý si povedia, „ tak toto som dlho hľadal a konečne našiel“.

Igor Mariják

marijak@allfinet.sk

Tel.: +421 907 846 726

12 + 7 =